Υποβολή Αίτησης Μίσθωσης Φορολογικής Έδρας

Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ΕΔΩ ή στο τηλέφωνο μας 231 231 5253
 
Ονομ/πώνυμο ιδιοκτήτη/νόμιμου εκπροσ. εταιρείας*
ΑΦΜ ιδιοκτήτη ατομικής/νόμιμου εκπρ. εταιρείας *
ΔΟΥ ιδιοκτήτη ατομικής/νόμιμου εκπρ. εταιρείας *
Διεύθυνση ιδιοκτ. ατομικής/νόμ. εκπρ. εταιρείας *
Επωνυμία εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης *
ΑΦΜ Υφιστάμενης εταιρ. ή ατομικής επιχείρησης
Ημερομηνία έναρξης μισθωτηρίου συμβολαίου TAXISNET *
Τηλέφωνο *
Κινητό *
Viber αλληλογραφίας
E-mail *

Aτομική επιχείρηση
Nομικό πρόσωπο ενεργό
Nομικό πρόσωπο υπό σύσταση

Διάρκεια μίσθωσης 6 μήνες
Διάρκεια μίσθωσης 12 μήνες

Προπληρωμή μηνών
Πληρωμή ανά μήνα
Σχόλια
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους*
Ενημερώθηκα για τα προσωπικά δεδομένα*
   
 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον

MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη
Follow us on Facebook  

 
 
© 2020 , MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη.