× καλέστε μας

Υποβολή Αίτησης Μίσθωσης Φορολογικής Έδρας

 
Ονομ/πώνυμο ιδιοκτήτη/νόμιμου εκπροσ. εταιρείας*
ΑΦΜ ιδιοκτήτη ατομικής/νόμιμου εκπρ. εταιρείας *
ΔΟΥ ιδιοκτήτη ατομικής/νόμιμου εκπρ. εταιρείας *
Διεύθυνση ιδιοκτ. ατομικής/νόμ. εκπρ. εταιρείας *
Επωνυμία εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης *
ΑΦΜ Υφιστάμενης εταιρ. ή ατομικής επιχείρησης
Ημερομηνία έναρξης μισθωτηρίου συμβολαίου TAXISNET *
Τηλέφωνο *
Κινητό *
Viber αλληλογραφίας
E-mail *

Διαθέτω Ελληνική ταυτότητα
Διαθέτω Διαβατήριο & ΔΕΝ έχω Ελληνική ταυτότητα

Aτομική επιχείρηση
Nομικό πρόσωπο ενεργό
Nομικό πρόσωπο υπό σύσταση

Διάρκεια μίσθωσης 6 μήνες
Διάρκεια μίσθωσης 12 μήνες

Προπληρωμή μηνών
Πληρωμή ανά μήνα
Σχόλια
Αποδοχή όρων υπηρεσιών & GDPR*
Οδηγίες έναρξης μισθωτηρίου
   
 
Ενεργοποίηση φορολογικής έδρας
  • Ελέγξτε τα εισερχόμενα μηνύματα σας και τα spam του email που δηλώσατε στην αίτηση.
  • Έχετε λάβει αντίγραφο της αίτησης σας και το παρακάτω κείμενο.
  • Εφαρμόστε τις οδηγίες που σας στάλθηκαν για την επικύρωση μίσθωσης της φορολογικής σας έδρας.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον

MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη
Follow us on Facebook  

 
 
© 2020 , MyEdra - Φορολογικές Έδρες Θεσσαλονίκη.